ENERGETINIS AUDITAS

Energijos sprendimų centras teikia audito paslaugas, kurio tikslas – patikrinti inžinerines sistemas bei įrangą ir nustatyti jų veiksmingumą, vietas, mazgus, kuriuos galima atnaujinti, modernizuoti ir taip sumažinti energijos sąnaudas. 
Mūsų siūlomas gamybos procesų auditas išsamesnis ir detalesnis, nei to reikalauja „Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika“, dėl to pokyčiai, įgyvendinus audito rekomenduotas energetinio efektyvumo priemones, ne tik gali atpirkti audito kaštus, bet ir užtikrinti ženklius sutaupymus bei ilgalaikę finansinę naudą klientui. 
Išskiriami trys pagrindiniai energetinio vartojimo audito etapai:

1.    Pirminė energijos vartojimo efektyvumo analizė
2.    Energetinio vartojimo audito paslauga
3.    Energetinio vartojimo audito detalizavimo paslauga

Atliekant energetinį vartojimo auditą yra nustatomi energijos taupymo sprendiniai su detalia investicijų analize bei ekonominiu (atsiperkamumo) vertinimu. Į šią paslaugą įtraukta:

•    Ilgalaikis vertinimas, kai įmonėje nedaromi jokie energijos taupymo pokyčiai
•    Atskirų vartotojų energijos poreikio, kuro ir energijos sąnaudų analizė ir kitimo prognozė
•    Esamos įrangos palaikymo bei operatyvinių kaštų vertinimas
•    Galimų alternatyvių energijos gamybos šaltinių vertinimas
•    Įrangos keitimo efektyvesne vertinimas
•    Ekonominis įmonės ūkio efektyvinimo vertinimas

Perkant Energijos sprendimų centro siūlomas paslaugas – auditas Jūsų įmonei gali nieko nekainuoti.